Menu

vejledning til medlemsskab

undefined

  Vejledningen:
Når der kommer nyt medlem i B.67, er det vigtigt, der kommer de korrekte oplysninger ind i medlemskartoteket.  
Derfor er det vigtigt, at du udfylder indmeldelsesblanketten omhyggeligt – skriv meget gerne med blokbogstaver, så misforståelser undgås. 
Når den kartoteksansvarlige har modtaget indmeldelsen, opretter denne dig i klubbens kartotek, og du er hermed medlem af B.67. 

 
Spiller-erklæring: 
Har du spillet i en anden klub i indeværende eller foregående sæson, skal du selv fremskaffe spillercertifikat fra tidligere klub. 


Har du IKKE spillet i en anden klub i indeværende eller foregående sæson, skal du udfylde en spillererklæring, som sendes til FBU. Du er IKKE spille- berettiget, før spillererklæringen er modtaget af klubben fra FBU med stempel og underskrift. 


Erklæringen kan hentes på denne adresse: http://www.fbu.dbu.dk/page.aspx?id=2649 
(Er du ungdomsspiller og IKKE har spillet i en anden klub tidligere, behøver du dog ikke foretage dig noget.) 

Herefter sender den kartoteksansvarlige en mail til klubbens kasserer, som opretter dig i PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service). Ved næstkommende kontingentbetalingsdato modtager du via posten et indbetalingskort, som du kan betale via PBS, posthuset eller i klubhuset.  


Husk at holdet og klubben taber kampen/stævnet, samt får en bøde, hvis du spiller kamp/stævner uden at være spille-berettiget!   

 

 

Med venlig hilsen

B.67