Menu

DBU Børnefodbold

image
29. december 2021 kl. 01:28
Ny børnestrategi

KÆRE FODBOLDBØRN: VI LOVER JER AT…

 

DBU’s børnesyn er et vigtigt element af den nye børnefodboldstrategi. Den indeholder blandt meget andet 10 børneløfter, som sætter fokus på pædagogikken i fodboldklubber, der arbejder med børn.

 

Jeg håber, børneløfterne bliver et naturligt sted at starte, når klubledere og trænere skal tale sammen om børnetræningen i klubben. Louise Kamuk Storm, Lektor ved Syddansk Universitet

DBU’s nye børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter. Bør­neløfterne er handlingsanvisende for, hvordan børnetrænerne og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sam­menhænge.

Ifølge Louise Kamuk Storm, der er lektor ved Syddansk Universitet, har Børneløfterne potentiale til at bidrage til udvikling på mange forskellige niveauer:

- Jeg håber, at børneløfterne bliver et naturligt sted at starte, når klubledere og trænere skal tale sammen om børnetræningen i klubben. Børneløfterne kan være et rigtig godt udgangspunkt for at tale om, hvad der er særligt ved at træne børn. På den måde kan børneløfterne ses som et pejlemærke for, hvordan vi udvikler tilgangen til det at træne børn, udtaler Louise Kamuk Storm og uddyber:

- Helt konkret kan børneløfterne jo bruges på trænermøder, hvor de kan bidrage til at sætte gang i en dialog om børnetræningen, og de kan også føre til en snak om, hvilke dilemmaer børnetrænerne står i ude på banerne. På den måde kan de forhåbentligt udover at være handlingsanvisende, også være enormt givende for trænerne.

 

I sidste ende skal børneløfterne, sammen med børnerettighederne og alle de andre tiltag i DBU’s nye børnestrategi, sikre bedre børnemiljøer for alle fodboldbørn og bidrage til at nå målet om at skabe verdens bedste børnefodbold. Louise Kamuk Storm pointerer også, at børneløfterne er en måde, hvorpå DBU markerer, at man ønsker en særlig tilgang til børnefodbold:

- Ved at nedfælde 10 børneløfter viser DBU, at man har ladet sig informere om den viden, der ligger på området. Det er forskningsbaserede holdninger, som DBU kommer med, fordi de tror på, at noget er bedre end andet og tør at tage stilling. Man kan synes mange ting om børnefodbold og idræt i det hele taget. Men vi ved faktisk, at noget er bedre end andet. Det er ikke helt simpelt at føre det ud i livet på banen, men med børneløfterne tilbydes et fælles sprog i tilgangen til det pædagogiske arbejde med børnene, afslutter Louise Kamuk Storm.

 

De 10 børneløfter lyder sådan her

Som voksen i fodboldklubben vil jeg:

  1. være børnefokuseret
  2. have en holistisk tilgang
  3. være inkluderende
  4. gøre fodbolden sjov og tryg
  5. prioritere kærligheden til fodbold
  6. have fokus på de grundlæggende færdigheder
  7. engagere forældre med anerkendelse
  8. planlægge træning med progression
  9. bruge forskellige metoder til at opnå læring
  10. bruge konkurrence på en udviklende måde
Luk